Word vriend

In 2021 richten we ons op de talentontwikkeling van kinderen (6-15 jaar) in atletiek en voetbal.

We doen dit door:

  • sporttraining in onze drie Communities;
  • evenementen en trainingskampen in de schoolvakanties;
  • trainen van onze coaches in talentontwikkeling en het organiseren van evenementen.

De kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, ontwikkelen vriendschappen en doen leiderschapsvaardigheden op.

Draag bij aan talentontwikkeling

Je kunt jouw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL95 INGB 0007 5387 99 t.n.v. ‘Stichting From Coach to Coach’ o.v.v. ‘Talentontwikkeling Uganda’.

Jouw donatie komt terecht op de rekening van stichting ‘Vrienden van From Coach to Coach’ in Nederland. Vanaf de stichtingsrekening wordt het geld overgemaakt naar FCTC Uganda voor inzet op een van de bovengenoemde activiteiten. Oprichter en directeur van FCTC Uganda is de Nederlander Daan Oxener. Hij woont in Kapchorwa. Daardoor ziet hij rechtstreeks toe op een adequate inzet van middelen.

Dank! Keyi tapon! Namens alle kinderen, ouders en coaches