Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Over de Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Algemene informatie

Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach is een steunstichting voor FCTC Uganda en haar lokale partners. De stichting ondersteunt FCTC in Oeganda bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen door het leveren van kennis, de inzet van netwerk en het bieden van financiële ondersteuning. Bij dit laatste gaat het om ondersteuning naast de bijdragen die in Oeganda zelf gegenereerd worden. Zowel FCTC als Stichting From Coach to Coach geloven namelijk sterk in zelfredzaamheid van de Oegandese communities. Onze stichting heeft als uiteindelijk doel overbodig te zijn, een situatie waarin FCTC te Kapchorwa zichzelf staande kan houden.

Het primaire doel van de Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach is tweeledig:

  1. het informeren en enthousiasmeren van Nederlandse partners, donoren en/of andere belangstellenden over de activiteiten van FCTC in Oeganda;
  2. het werven van gelden, kennis en netwerk voor het realiseren van de doelstellingen en activiteiten van FCTC.

Beleidsdocumenten

Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

ANBI Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

De steunstichting Vrienden van From Coach to Coach is opgericht in september 2016 en heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aangevraagd. Op deze pagina vindt u de gegevens en informatie over From Coach to Coach die als gevolg van de ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn.

Algemene gegevens

Naam: Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach
Fiscaal nummer: 856745984
Bankrekeningnummer: NL95 INGB 0007 5387 99
Inschrijfnummer KvK: 66895669

 

Bestuur Steunstichting 

Huidige bestuur (augustus 2018)

  • Voorzitter: Mevr. M.J. (Mariëtte) Amsing
  • Penningmeester: Mevr. D. (Dorien) Visser
  • Secretaris: Mevr. L. (Loes) Oxener – Huijbrechts

Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen in de bestuursvergadering en tussendoor vinden er overlegmomenten plaats (Skype en whatsapp) met Daan Oxener, de leidinggevende van de stichting FCTC Uganda en met teamleden van FCTC.

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor From Coach to Coach onbezoldigd.

Contactgegevens 

Contactpersoon: Loes Oxener – Huijbrechts

Secretariaat: De Hofvoogd 30
7271ZR Borculo
Tel: 0545-271698

E-mail: fctcnl@fromcoachtocoach.com
Website: www.fromcoachtocoach.com
Facebook: www.facebook.com/fromcoachtocoach