Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Over de Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Algemene informatie

Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach is een steunstichting voor FCTC Uganda en haar lokale partners. De stichting ondersteunt FCTC in Oeganda bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen door het leveren van kennis, de inzet van netwerk en het bieden van financiƫle ondersteuning. Bij dit laatste gaat het om ondersteuning naast de bijdragen die in Oeganda zelf gegenereerd worden. Zowel FCTC als Stichting From Coach to Coach geloven namelijk sterk in zelfredzaamheid van de Oegandese communities. Onze stichting heeft als uiteindelijk doel overbodig te zijn, een situatie waarin FCTC te Kapchorwa zichzelf staande kan houden.

Het primaire doel van de Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach is tweeledig:

  1. het informeren en enthousiasmeren van Nederlandse partners, donoren en/of andere belangstellenden over de activiteiten van FCTC in Oeganda;
  2. het werven van gelden, kennis en netwerk voor het realiseren van de doelstellingen en activiteiten van FCTC.

Beleidsdocumenten

Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Algemene gegevens

Naam: Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach
Fiscaal nummer: 856745984
Bankrekeningnummer: NL95 INGB 0007 5387 99
Inschrijfnummer KvK: 66895669

Bestuur Steunstichting
Huidige bestuur (september 2019):

  • Voorzitter: Mevr. M.J. (MariĆ«tte) Amsing
  • Penningmeester: Mevr. D. (Dorien) Visser
  • Secretaris: Mevr. T.E.J.M. (Theresia) Poel

Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen in de bestuursvergadering en tussendoor vinden er overlegmomenten plaats (Skype en Whatsapp) met Daan Oxener, de leidinggevende van FCTC Uganda.

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor From Coach to Coach onbezoldigd.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dorien Visser

Secretariaat: Wibautstraat 68K 1091GN Amsterdam

Telephone: +31(0)642329640

E-mail: fctcnl@fromcoachtocoach.com
Website: www.fromcoachtocoach.com
Facebook: www.facebook.com/fromcoachtocoach