Home of Talents Kapenguria

Over Home of Talents Kapenguria

Met de hulp van From Coach to Coach, is de gemeenschap van Kapenguria (Kapchorwa District, Oost-Uganda) een sportproject begonnen, genaamd Home of Talents. Home of Talents richt zich op de Kapenguria gemeenschap en omliggende dorpen, waaronder Kwoti, Tegeres, Kapteret en Kapchorwa-stad. Het programma is eind 2015 begonnen. Momenteel zijn er wekelijks meer dan 150 deelnemers in de leeftijdsgroep 6 tot 15 jaar.De jeugd traint op regelmatige basis, in de vakanties vier keer per week. Dit is in sporten als voetbal, atletiek, woodball, acrobatiek, volleybal en netball. Daarnaast krijgen onze 10 Community sportcoaches professionele training in sport- leiderschap- en managementvaardigheden. Gefaciliteerd door de Ugandese Universiteit van Ndejje en From Coach to Coach.

Home of Talents youth

Missie

“Het ontwikkelen van de sportieve, educatieve en economische talenten & vaardigheden van jeugd, waarmee zij een zelfstandig bestaan opbouwen”.

Visie

Iedereen heeft een uniek talent. Sport helpt om talenten te ontdekken en vormt de motor voor persoonlijke ontwikkeling en de sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschap. Daarom biedt Home of Talents Kapenguria sport en life skill programma’s voor jongeren tussen de 6 en 20 jaar. In een veilige en uitdagende omgeving. Talenten buiten de sport, zoals op het gebied van management of landbouw, worden volop erkend en dragen bij aan het versterken van de gemeenschap. Alle programma’s en activiteiten helpen om het zelfvertrouwen, eenheid, samenwerking en daadkracht te versterken. Hierbij ligt de focus op het creëren van een jonge, nieuwe generatie met sterke en verantwoordelijke leiders. Op hun beurt inspireren zij weer de opkomende talenten. Op deze manier brengt Home of Talents blijvende positieve verandering.

Home of Talents is niet alleen gericht op de jongeren. Immers: ‘it takes a whole village to raise a child’. Ouders, leiders, docenten en coaches spelen daarom een actieve rol in het aanmoedigen en begeleiden van de jonge generatie.

Ambitie

Om jongeren in staat te stellen een duurzaam bestaan op te bouwen, heeft de Kapenguria gemeenschap een ambitie geformuleerd om in 2020 het ‘nummer 1 centrum voor sport & talentontwikkeling’ te hebben. In dit centrum krijgen jongeren uitdagende programma’s voorgeschoteld op het gebied van sport, life skills en praktische jobvaardigheden (zoals landbouw). Deze ambitie is als volgt gevisualiseerd.